Garantie

Iedere Boosterbike die je koopt, geldt de wettelijke garantie

Dat wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Omdat wij geloven in de kwaliteit van onze e-bikes, krijg je een half jaar fabrieksgarantie.

 

Garantie bepaling

De aanspraak op garantie geldt niet voor:

 • Gebreken veroorzaakt door het niet uitvoeren van noodzakelijk periodieke servicebeurten
 • Herstelling of vervanging van onderdelen wegens normale slijtage
 • Uiterlijke schade zoals krassen en deuken
 • Defecten veroorzaakt door weersinvloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming
 • Defecten ontstaan doordat de fiets niet tijdig, juist en/of regelmatig is onderhouden conform de handleiding (je dient zo nodig te kunnen aantonen dat het reguliere onderhoud is verricht)
 • Defecten ontstaan door onjuist gebruik (zoals bijvoorbeeld te zware belasting)
 • Overschrijding van totaalgewicht (fiets + berijder + bagage) van 120kg
 • Voor- en/of achterdrager hebben een eigen voorgeschreven maximale belasting, de waarde staat vermeld op de drager zelf Algemeen kun je aanhouden: maximale belasting achterdrager: 25kg. Maximale belasting voordrager: 10kg
 • Aanpassingen of reparaties uitgevoerd door niet erkende fietsenzaken en of personen
 • Wanneer de e-bike voorzien is van een gashendel
 • Wanneer de e-bike op een of andere manier is opgevoerd
 • De klant zelf ondeugdelijk onderhoud aan de bike heeft verricht

Slijtage aan de accu

Een accu is een product dat aan slijtage onderhevig is en waarvan de capaciteit terugloopt in de loop der tijd. Daarom gelden voor accu’s de volgende voorwaarden om voor garantie in aanmerking te komen:

  • Binnen de eerste 3 maanden na aankoop factuurdatum geldt garantie indien de accu een capaciteit heeft van minder dan 60%
  • Tussen 3 maanden en een half haar na aankoop factuurdatum geldt garantie indien de accu een capaciteit heeft van minder dan 40%
  • Een half jaar na aankoop factuur datum helaas geen aanspraak op garantie

Extra aandachtspunten garantie accu

 • De bovengenoemde fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar.
 • Indien geen geldig beroep kan worden gedaan op de garantie, komen de kosten voor reparatie voor rekening van de koper.
 • Wil je een Boosterbike accu ter reparatie opsturen, gaarne goed verpakt met een foutrapport/diagnose van de fietsenmaker meesturen. Zonder dit foutrapport of diagnose kunnen wij de garantie aanvraag niet in behandeling nemen. De kosten voor het opsturen en opstellen foutrapport/diagnose rapport zijn voor de klant.

Een beroep doen op de garantie

Voor een beroep op de garantie dien je het gebrek zo snel mogelijk bij ons te melden, in ieder geval binnen 7 dagen na ontdekking. Vaak vragen wij eerst naar verdere informatie.

 • Kopie aankoopfactuur
 • Een duidelijke omschrijving van het fabrieksgarantie geval.
 • Een foto van het defecte onderdeel
 • Bewijs en of factuur dat u fiets binnen de gestelde termijn een eerste servicebeurt heeft gehad.

Mocht bij het uitvoeren van een service of onderhoudsbeurt iets aan het licht komen dat onder de garantie valt, neem dan contact met ons op.